Projekty

Moose Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Modularny system obserwacyjno – inspekcyjny oparty na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej”.

Celem projektu jest opracowanie oraz implementacja modularnego systemu obserwacyjno-inspekcyjnego opartego na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej. Innowacją jest uproszczona obsługa przez użytkownika końcowego, wymienne głowice obserwacyjno-inspekcyjne oraz zwiększony czas lotu poprzez zastosowanie przewodu zasilającego. Planowanym wyposażeniem bezzałogowego statku powietrznego będą kamery światła widzialnego, termowizyjnego oraz inna aparatura a opracowany pakiet symulacyjno-treningowy umożliwi przeprowadzenie szkoleń i treningów z obsługi systemu.

Planowane efekty projektu:
Planowane efekty projektu możemy podzielić na trzy kategorie:
W ramach pierwszej kategorii – produktów, powstanie prototyp modularnego systemu obserwacyjno-inspekcyjnego oparty na latającej platformie bezzałogowego statku powietrznego typu wielowirnikowiec. Będzie ona zasilana ze stacji naziemnej za pomocą przewodu, co zapewni długi czas lotu w porównaniu do konwencjonalnego zasilania za pomocą baterii. W skład planowanego wyposażenia bezzałogowego statku powietrznego będzie wchodzić modułowy system kamer obserwacyjnych. Innowacją będzie uproszczona obsługa systemu w porównaniu do dostępnych obecnie rozwiązań.
W ramach drugiej kategorii – wskaźników projektu wyróżnić można złożenie zgłoszenia patentowego. Planowane jest również przedstawienie wyników projektu na targach oraz konferencjach naukowo-technicznych.
W ramach trzeciej kategorii – rezultatów miękkich planowany jest rozwój firmy Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Stworzenie nowej odnogi, dywersyfikacja działalności firmy zajmującej się działalnością w zakresie bezzałogowych statków powietrznych. Nawiązanie współpracy z największą uczelnią techniczną w Północno-Wschodniej Polsce – interdyscyplinarnym zespołem z Politechniki Białostockiej.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 3 724 713,99 zł
Wartość projektu wynosi: 4 862 102,92 zł

Data publikacji: 2017-03-22

https://tethereddrone.eu/wp-content/uploads/2019/09/funduszeEuropejskie.png
https://tethereddrone.eu/wp-content/uploads/2019/09/UE-fundusz.png

ABOUT US

TETHEREDDRONE
Let’s get down to business
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok
email: tethereddrone@mooseinc.eu
https://tethereddrone.eu/wp-content/uploads/2019/08/image2.png
https://tethereddrone.eu/wp-content/uploads/2019/08/mapa2.png